ترجمه ی آهنگ فوق محشر Back 2 u : 1:27 am از NCT 127 در ادامه مطلب

واسه دانلود آهنگ رو عکس یوتا و جه هیون یه بار کلیک کنید
با همکاری:
(Taeil, Johnny, taeyong, yuta, do young, jaehyun, winwin ,mark, haechan) 


ترجمه:Ay yeah ooh whoa, na na na na, ooh na

من به گذشته برنمیگردم

نیمه شب به سختی خوابم برده بود..
که صدای زنگ  تلفنم منو بیدار کرد
حالا به صدای تماس هات گوش میدم

من باید انتخاب کنم،..  یا نکنم
فکرمو.. به خودش.. مشغول کرده
باعث میشه.. به خودم بلرزم

به خودم میگم این دفعه ی آخره
در همین حال..  دکمه رو فشار میدم (فشار )

صدای گریه های تو..
دوباره منو.. میلرزونه (قلبم درد میکشه )

هر وقت.. بهم نیاز داشتی
دنبالم نگرد.. حتی اگه از ته دل اینو میخوای(لطفا )

دیگه جای بیشتری..  برات نیست
همه چی تموم شده

من برنمیگردم به عقب عقب عقب عقب عقب (من برنمیگردم پیش تو )
من  برنمیگردم به عقب عقب عقب عقب عزیزم(من برنمیگردم پیش تو )
دیگه به خودم قول دادم
اما وقتی که چشمم بهت میفته، اشکام جاری میشن و دیوونه میشم
چرا اینکارو با من میکنی؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟
(چرا اینکارو باهام میکنی؟ )

آره آره آره
تو میگی میخوای برگردی به دنیای من
ولی دیگه
 واسه من خیلی زیادیه
پول نقد،..  الماس...  و مروارید
همه ی ارزشا رو له کردی

تو فتوشاپ دفن شدی
تو اون متن های پر جنجال و ایمیلت
سعی میکنم از خودم دورت کنم
از همون اولشم از این چیزا متنفر بودم
واسه اینکه میدونستم نمیتونیم باهم باشیم

هر وقت.. بهم نیاز داشتی
دنبالم نگرد.. حتی اگه از ته دل اینو میخوای(لطفا )

دیگه جای بیشتری..  برات نیست
همه چی تموم شده

من برنمیگردم به عقب عقب عقب عقب عقب (من برنمیگردم پیش تو )
من برنمیگردم به عقب عقب عقب عقب عزیزم(من برنمیگردم پیش تو )
دیگه به خودم قول دادم
اما وقتی که چشمم بهت میفته، اشکام جاری میشن و دیوونه میشم
چرا اینکارو با من میکنی؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟
(چرا اینکارو باهام میکنی؟ )

اینکارو نکن
منو نلرزون

من دیگه کسی نیستم که قبلا بودم
تو خودتم اینو میدونی

هر وقت اینکارو میکنی
من از درون میشکنم

حالا دیگه.دوباره.با چشمات.بیشتر از این.بهم نگاه نکن

من برنمیگردم به عقب عقب عقب عقب عقب (من برنمیگردم پیش تو )
من  برنمیگردم به عقب عقب عقب عقب عزیزم(من برنمیگردم پیش تو )
یه بار دیگه تکرارش کن (دوباره تکرارش کن )
به نظر میاد دیگه هیچ اتفاقی نمیفته (دیگه تاثیری نداره) 
من برنمیگردم به عقب عقب عقب عقب عقب (من برنمیگردم پیش تو )
من  برنمیگردم به عقب عقب عقب عقب عزیزم(من برنمیگردم پیش تو )
یه بار دیگه تکرارش کن
به نظر میاد دیگه هیچ اتفاقی نمیفته

نیمه شب به سختی خوابم برده بود..
که صدای زنگ  تلفنم منو بیدار کرد
اما من برگشتم و چشمامو بستم