محض آشنایی بیشترتون با اعضا، گفتم از این کارا هم بکنم


اعضا طبق تصویر بالا از راست به چپ شامل: مارک، جنو، ته یونگ، جه هیون

آپدیت اینستاشون به مناسب عید شکرگزاری

" غذاهای خوشمزه ی زیاد و عید شکرگزاری شادی داشته باشید

ما لباسای هانبوک (سنتی ) پوشیدیم

منتظر برگشتمون به Star Cast باشید"